ÆRESHERTUG 2024

I hertugens navn

Anette Kastbjerg, Kløften Festival 2023. Foto: Maj-Britt Skrupel Permien

Hertug Hans Festival danner hvert år den festlige baggrund for udråbelsen af årets æreshertug. Udnævnelsen foretages af Haderslevs borgmester og foregår i forbindelse med det historiske optog.


Æreshertug-titlen er en hæder, der gives til en person eller gruppe, der har gjort sig positivt bemærket og har skabt øget interesse for Haderslev Kommune og det liv, der udspiller sig i kommunen.


Der er siden 1974 med få undtagelser hvert eneste år udnævnt en æreshertug i Haderslev - på listen kan man blandt andet finde den nu afdøde statsminister Poul Schlüter, verdensmesteren i speedway, Ole Olsen, Teatret Møllen og mange flere. I 2023 var det Kløften Festivals formand, Anette Kastbjerg, der på vegne af alle de frivillige i Kløften Festival, modtog hæderen. Hun var lige som alle andre indstillet af helt almindelige borgere.


Hos Historie Haderslevs haderslevwiki kan du se listen med alle æreshertuger gennem tiden.

Hertug-program 2024

Ni hertuger fortæller

Mød nogle af de mennesker, der har gjort en forskel for Haderslev Kommune.

Indstil 2024 æreshertug


Frem til den 15. maj kan du indstille en person eller gruppe, som du mener skal være æreshertug 2024. 

Johannes Gjesing, Gram - 2022: Foto: Maj-Britt Skrupel Permien

Hvem kan blive æreshertug?

  • En person eller gruppe, der har gjort en positiv forskel i forhold til Haderslev Kommunes omdømme.
  • En person eller gruppe, der har bidraget til en positiv udvikling og vækst
  • En person eller gruppe, der har leveret en ihærdig og vedvarende indsats ud over det forventelige
  • En person eller gruppe, der har været med til at gøre Haderslev Kommune sjovere, bedre og mere attraktiv

Kan du indstille en æreshertug?

Claus Dall, Haderslev Fodboldklub - 2019: Foto John Blæsbjerg

Ja, det kan du. Alle kan nemlig indstille en person eller gruppe, som de synes har gjort en positiv forskel for dem selv og andre.


Kriterierne, som står foroven skal blot være opfyldt.


Forslaget skal være skriftligt begrundet og inden 15. maj 2024 sendt til: Haderslev Kommune, Kultur og Fritid på mail:kulturogfritid@haderslev.dk

Hvad får en æreshertug?

Orla Bryld Mortensen - 2016. Foto: inge Rogat Møller

Æreshertugen hædres med blomster, en særlig æreshertugkæde med navn og årstal, en kappe og en reception.


Derudover får æreshertugen sit navn indgraveret i en messingplade, der placeres i belægningen på Ved Stormklokken i Haderslev. Her kan navnene på alle tidligere æreshertuger ses.

Lennart S. Madsen - 2017: Foto: Inge Rogat Møller

Hvem vælger, hvem der skal være æreshertug?

Det er en komité, der udvælger, hvem der skal være æreshertug. Komiteen består af borgmesteren, en repræsentant fra de tidligere æreshertuger, lokalredaktører fra den lokale, skrivende presse og arrangøren af Hertug Hans Festivalen - Foreningen Hertug Hans Festivalen

Hvorfor hedder det æreshertug?

Den ærefulde titel er opkaldt efter Hertug Hans den Ældre (1521-1580), som regerede som hertug i blandt andet områderne Haderslev og Tørning i midten af 1500-tallet.

 

Hertug Hans var en fremsynet fyrste, der gjorde en masse godt for sit land.

 

I sin tid som hertug (1544-1580) begyndte han opførelsen af renæssanceslottet Hansborg, som fik mange håndværkere fra nær og fjern til at strømme til Haderslev.

 

Han etablerede også Hertug Hans Hospitalskirke, fordi han ville hjælpe de gamle og svage.

 

Uddannelse af børn og unge var også vigtig for hertugen. Derfor etablerede han en latinskole ved Vor Frue Kirke (domkirken). Latinskolen udviklede sig til det, som i dag er Haderslevs gymnasium og hedder Haderslev Katedralskole.

 

På Bispebroen finder man Hjorteapoteket, som blev etableret af hertug Hans som det første apotek udenfor København. 

 

Hertug Hans gik også forrest andre steder. På vestkysten, hvor han også var hertug, byggede han diger, så land- og byområder var mere sikre for vandets hærgen.  

 

Hertugen var i det hele taget meget interesseret i sit folks ve og vel. Hele hans foretagsomhed skabte derfor en stor opblomstring til Haderslev og landområderne omkring. 

 

Derfor er hertug Hans på mange måde et forbillede - også i dag, hvor rigtig mange mennesker alene,  i grupper eller i foreninger gør en forskel for andre og dermed gør Haderslev Kommune til et endnu bedre sted at bo og leve.