VÆGTERNE

Ingen Hertug Hans Festival uden Haderslev Kjøbstads Vægterlaug.


De er et flot og vigtigt bidrag til fortællingen om den historiske by Haderslev og har altid været en fast bestanddel af festivalen.


Når de går vægtergang mærker man historien. 


Vægtergangen er den gamle betegnelse for den tur, vægterne i ældre tider gik om natten i byens gader. Formålet var at sikre byen mod brand. Dengang var alle huse med stråtag og langt de fleste huse var bygget af træ. En brand kunne derfor udvikle sig til en katastrofe. 


I mange danske købstæder opstod der fra 1300-tallet derfor forskellige former for borgervagt/opsyn.


Fra cirka 1550 fik først København og siden byerne Helsingør, Kolding, Ribe og Haderslev egentlige nattevægtere, der skulle sørge for opsyn og ro og orden i byens mørke gader.


I 1681 fik større byer de første tranlamper i gaderne, og ved kongelig forordning i 1683 om ‘Gadelygter og Nattevægtere’ blev vægterinstitutionen gjort pligtig i alle landets købstæder. Det førte til oprettelse af egentlige vægterlaug med særlige regler for gadevægternes dag- og natarbejde.


Vægternes bevæbning var kårde og senere morgenstjernen. Om dagen var vægterne både rådhus-tjener, graver og ofte stævningsmand. Det var ingen anset bestilling at være vægter.


Læs meget mere på Haderslev Kjøbstad Vægterlaugs hjemmeside

https://www.haderslev-vaegterlaug.dk/