ALT DET PRAKTISKE

01.

Ankomst og parkering

Sådan finder du frem til din plads på markedet

Markedet foregår i den smukke Dampark i Haderslevs bymidte.

 • Indgang ved Borgervænget/Klostervænget 6100 Haderslev.
 • Og indkørsel fra Omkørselsvejen. (bedst at komme syd fra. Vend evt. i lyskrydset ved tankstationen, hvis I kommer nord fra). Se de orange pile.
 • Det er ikke tilladt at køre ind i parken i markedets åbningstid.
 • Ved ankomst henvend jer hos pladsmesteren ved taffelteltet og få af vide, hvor din bod/lejr skal være og få udleveret brand- og evakueringsinstruks.
 • Brug stierne til at køre på - undgå at holde længe på græsset ved af- og pålæsning.


Langtidsparkering

Langtidsparkering i Damparken er ikke tilladt. 

 • P-pladsen ved Schaumann på Simmerstedvej 1 – umiddelbart vest for Damparken - er en god idé til langtidsparkering. Alternativt er der mulighed for at langtidsparkere på Hertug Hans Plads. Fra begge parkeringspladser er der kun få minutters gang til Damparken.


Opsætning af telte og boder

Tag hensyn til parkens blomster og græs og følg brandregulativerne.

 • Teltene SKAL af hensyn til brandregulativerne placeres med en afstand på 2-3 meter mellem bardunerne. (5 meter mellem teltene).


02.

Alt det praktiske

Skal du i bad eller på toilet. Hvordan er det med strømmen, og hvad gør jeg af affaldet?

Morgenmad, kaffe, toilet, vand og elektricitet

 • Der er gratis morgenmad for aktører fra fra klokken 6.45-8.00 og lørdag og søndag fra klokken 7-9.
 • Der er mulighed for at tanke kaffe i løbet af dagen.
 • Kort infomøde i taffelteltet fredag klokken 8 og lørdag og søndag klokken 9.
 • Husk gratis velkomstaften med mad og hygge for alle aktører og særlige gæster fredag klokken 19.
 • På lejrpladsen er der adgang til vand og toilet.
 • På pladsen er der opstillet toiletvogn (ikke handicapegnet)
 • Fra 7-10 er der mulighed for bad i roklubben, som ligger umiddelbart ved siden af Damparken. Det koster 30 kr. Badbilletter kan købes i taffelteltet.
 • Der er adgang til strøm. Hvis du har brug for strøm til din telt eller bod, skal det tilkøbes ved tilmelding.


Affald

Hjælp os med at holde parken ren.

 • Ved indgangen til parken fra Klostervænget 4 vil der stå en container.
 • Der vil også stå affaldstativer rundt i lejeren.
 • Du/I bedes fjerne eget affald under markedet og ved afrejse. (put det i containeren.

03.

Sikkerhed og regler

Sådan håndterer Hertug Hans Festival sikkerheden, når mange mennesker er samlet.

Åben ild og bål

 • Hvis du har åben ild, er DU SELV ansvarlig for at have brandslukningsudstyr (brandspande i teltet).
 • Bål skal laves i bålfad eller ovn. Der må ikke graves huller i plænen.
 • Der må ikke laves bål på stierne i parken.
 • Husk at fjerne al aske og kul.


Brandslukkere

 • I taffelteltet vil der være en ildslukker.
 • Rundt i lejren er der med 50 meters afstand placeret røde brandspande med vandpumpe.


Sikkerhed i øvrigt

 • Der er vagter og sanitetshjælp på pladsen.
 • Kommer du til skade under markedet eller beskadiger du noget, er det din egen ulykkes- og/eller fritidsforsikring, der gælder.
 • Hertug Hans Festival har i samarbejde med politi og brandmyndigheder udarbejdet en beredskabsplan. Anordningerne fra de ansvarlige skal følges i en kritisk situation.


04.

Køb og salg

Nyt: standpladsgebyr for salgsboder

Sælger du eller din gruppe noget i jeres bod, er det vigtigt at vide følgende:

CVR/CPR   

 • I henhold til reglerne fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal alle bodefolk oplyse sit eller gruppens CVR-nummer eller CPR-nummer.
 • Det skal ske ved tilmelding - eller på mail til foreningens kasserer.

Boder med mad og drikkevarer

 • Kun de, der har meddelt, at de sælger mad og drikke, må gøre det.
 • Husk, du skal have hygiejnebevis med.
 • Du er selv ansvarlig for, at din bod lever op til reglerne om salg og håndtering af mad. 

Standpladsgebyr for salgsboder:

 • Boder med mad og drikke med alkohol: 1000 kr. (2024) Alkoholbevilling søger standholderen selv - kontakt Hertug Hans Festival, hvis du har spørgsmål.
 • Boder med mad og drikke uden alkohol: 500 kr. (2024)
 • Salgsbod op til 30 kvadratmeter: 200 kr. (2024)
 • Salgsbod over 30 kvadratmeter: 500 kr. (2024).
 • Standpladsgebyr indbetales på Hertug Hans Festivals konto: Danske Bank: 9570-13151148 eller via mobilepay 74362 ved tilmelding. 


05.

Afrejse

Inden du kører hjem, siger vi tak, fordi du:

 • Sikrer dig, at din lejrplads forlades ren, fri for affald og med fyldte huller.
 • Vigtigt! Hvis du har lavet huller i græsset til teltpløkker, barduner, master eller andet, skal disse dækkes til. Vand kan hentes i vandhanerne rundt omkring på pladsen.

06.

Tips og fif

Hvis du er med på marked for første gang


Er du/I med på et historisk marked for første gang er her nogle fif om, hvordan du/I kan falde godt ind. Det skal ikke opfattes som regler, men forstås som værende vejledende. Formålet er, at vi alle får en fornemmelse af at være tilbage i tiden.

 • Undgå at ha` plastik stående eller liggende på bordene eller i boden.
 • Læg dine varer i kurve.
 • Gem nutidsting under stof.
 • Brug keramik- el. stentøjskrus til at drikke af.
 • Bruger du et metalbord i din bod, så læg en dug over.
 • Undgå at ryge, hvor publikum kan se det, og gå ikke med farvestrålende plastikposer.
 • Intern fest må afholdes under hensyntagen til, at der er familier, der overnatter i parken.

Tak fordi du læste med, har du spørgsmål i øvrigt, så kontakt festivalen.