Den kongelige jagthund 2022

Jagt


Den Store Danske og Torben

- historien om en hund


Torben Elmedal er ekspert i broholmerhunden. Under Hertug Hans Festival vil han og hans hund, Odin, formidle historien om kongelig jagt i renæssancen. 

 

Det er en helt særlig historie, som Torben Elmedal kommer med til Hertug Hans Festival. Han kommer ikke blot med sin hund, Odin. Han kommer også med en historie om en hund, der i 1500-tallet og renæssancen blev brugt til jagt og var populær som ingen anden hos danske konger og fyrster.


Han kommer med historien om broholmeren. En hunderace, han var med til at genskabe i 1970’erne, efter at den var tæt på at uddø, men også en race, der er udgået af Den Store Danske, som var det navn, de efterstræbte hunde blev kendt under.


 

I dag tænker de fleste på Grand Danois, når der tales om store danske hunde. Broholmeren er dog den hund, der i dag mest ligner den originale Store Danske. Grand Danois er ifølge Torben Elmedal blevet udviklet til at blive en højere og mere elegant hund.


- Men udgangspunktet for begge hunde er det samme, nemlig Den Store Danske Hund, fortæller Torben Elmedal, der har brugt utallige timer og år på at forske i broholmerens historie.


Historien går tilbage til et giftermål.


Da Frederik den andens datter gifter sig med den skotske kong Jacob i 1589, forærer Jacob nogle engelske hunde til det danske hof. Disse kraftige hounds blev krydset med lokale hunde, og derved opstod oprindelsen til broholmeren.

 


Den nye hundetype var en hund med styrke og hurtighed. De blev brugt til parforcejagt på vildsvin, bjørne, krondyr, okser og andre lignende store dyr. Hundene løb simpelthen byttedyret træt og gik derefter enten til angreb på det eller fastholdt det, indtil jægeren kom til og gav det dødsstødet.

 


Omkring 1850 er Den Store Danske hund i forfald. Hofjægermester Sehested fra det fynske gods Broholm tager derfor affære. Han genoptager avlen og forærer hvalpe til folk i hele landet på den betingelse, at de skal fortsætte avlen. På den måde fik racen igen stor udbredelse. Eksempelvis brugte Københavns Zoologiske Have i årene fra 1859-1929 hundene som ammehunde for havens store kattedyr, og i Tivoli blev de omkring år 1900 brugt som vagthunde.


Igen var der kongelig betagelse af hundetypen. Frederik den 7. og grevinde Danner sværmede således for den store hund. Deres hund Tyrk figurerer ikke bare på malerier – blandt andet et, hvor Frederik underskriver grundloven – hunden endte sågar med at blive udstoppet efter sin død.


Torben Elmedal kan berette mange historier om den historiske hund – og ikke mindst dens færdigheder som jagthund. Det vil han fortælle om under Hertug Hans Festival, hvor man selvfølgelig også kan få lov til at klappe og snakke med hans hund, Odin, der selvfølgelig ledsager sin herre.