Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger - især til de voksne

Kort om børnedagen

Tidspunkt: Fredag den 3. juni 2022 klokken 9-14


Tilmelding: Senest: 1. april 2022 - først til mølle-princippet


Sted: Damparken i Haderslev


Ankomst og afgang: Til fods gennem indgangene ved Borgervænget eller fra stierne langs Omkørselsvejen.


Busparkering: Ikke muligt ved Damparken


Toiletter: Findes på pladsen og ved kiosk samt legeplads.


Påklædning: Efter vejret - der er kun begrænset mulighed for at komme i tørvejr.


Pris: Gratis for skoler


Tilmelding: Du/I tilmelder din/jeres klasse ved at udfylde kontaktformalaren - mærket børnedag. Skriv hvor mange elever, klasser (årgange) og lærere, der deltager. 

Anfør desuden om du/I vil tilmelde jeres klasse til nogle af arrangementerne (man må gerne komme og blot være på markedspladsen - men tilmelding er dog stadig nødvendig.


Endeligt program: Endeligt program samt oversigt over hvilke klasser, der er med i arrangementerne, hvornår og hvorhenne udsendes snarest efter den 1. april.